App tegen cyberpesten

Begin juni werd een app tegen cyberpesten beschikbaar gesteld door Delete Cyberbullying, een Europees project onder leiding van COFACE (de Europese koepel voor gezinsorganisaties). Ook de Belgische Gezinsbond plaatst zijn schouders onder dit initiatief dat in 13 Europese landen is gelanceerd en jongeren, hun ouders en leerkrachten in hun eigen taal de kortste weg naar hulp en informatie wijst. De app is voorlopig alleen beschikbaar voor Android-gsm's en -tablets en omvat naast een interactieve quiz en een sensibiliserend animatiefilmpje ook een overzicht van de organisaties waar je terechtkan voor hulp en informatie
Downloaden kan je via de Google Play Store: #DeleteCyberbullying