Doe de klik


Wat is energie? Welke soorten hernieuwbare energiebronnen bestaan er? Hoe verstandig omgaan met energie en zo verspilling vermijden? Dit kan aan de hand van twee educatieve energiespelen en een energieles.
www.doedeklik.be